klanken (oe, ui, eu, ei)

klanken (oe, ui, eu, ei)

Nieuwkomers bij neveninstroomproject ‘de Globe’ in Vlaardingen oefenden met juf Larissa welke klank bij een woord hoort (oe, eu, ui, ei), want dat is best lastig aan Nederlands! Hoe ze dat deden? Ze zochten o.a. allemaal voorwerpen met diezelfde klank in de klas, en luisterden met LINKX-app heel goed naar de uitspraak van de juf en deden het na.